top of page

Otger joins the team!

Yes! Otger Spinnewijn joins the team! Otger heeft een chemische achtergrond en doet op dit moment een master biofabrication. Hij gaat ons de komende 9 maanden ondersteunen in het onderzoek naar het vervangen van cement met een veel duurzamer alternatief. Daarvoor zijn de afvalstromen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het eerste uitgangspunt. Heb jij leuke/ nuttige input voor zijn project, schroom dan niet contact op te nemen via otger@waterweg.co.Comments


bottom of page