top of page

PORTFOLIO

Screenshot 2022-11-15 at 12.02.23.png

Circulair bagger consortium (CBC)

Samen met: tba

Status: start januari 2023

In een gezamenlijk ketenproject gaan zo veel mogelijk ketenpartners de komende 2 jaar werken aan 8 uitdagingen die grootschalige productie en gebruik van bestrating op dit moment in de weg staan. Deze variëren van het organiseren van de logistieke toelevering van bagger, het inventariseren van welke soorten bagger op welke manier verwaard kunnen worden tot het ontwerpen van een breed gedragen circulair aanbestedingsproces voor zowel het  baggeren als voor de inkoop van  circulaire bouwmaterialen. Hierbij zien we een belangrijke rol voor overheden, de opdrachtgevers van zowel baggeractiviteiten als bouwprojecten.

IMG_1713_3.jpg

Een nieuw stuk straat voor Gemeente Rotterdam

Samen met: Gemeente Rotterdam

Status: Voltooid in 2022

Na wat ontwerp- en productiewerk zijn onze tegels voor Gemeente Rotterdam eindelijk afgeleverd en op locatie geplaatst! Een bushalte in de buurt van Reyeroord kreeg een complete make-over met enkele mooie waterdoorlatende tegels. Het was geweldig om te zien dat onze tegels perfect in de omgeving passen. We hadden ook de mogelijkheid om te observeren terwijl de tegels werden geplaatst. Tijdens dit proces kregen we wat feedback van de arbeiders over wat ze vonden van het werken met onze tegels. Het is heel belangrijk om iedereen mee te nemen in de levenscyclus van straattegels! We hopen dat in de toekomst steeds meer plaatsen een make-over kunnen krijgen met wat baggertegels.

_NFF7681.jpg

Verbetering van de toegankelijkheid van waterwerken met bagger

Voor: Waterschap Hollandse Delta

Status: afgerond in 2022

Om als waterschap je waterwerken te onderhouden, moeten deze bereikbaar blijven. Dit was het geval voor de medewerkers van het waterschap Hollandse Delta, die regelmatig een stuw moeten controleren en onderhouden aan de Peltersdijk in Brielle. Er was echter geen ruimte om hun auto te parkeren. Toen we met deze vraag werden benaderd, waren we enthousiast om een ​​ruimte te creëren waar ze gemakkelijk toegang hebben tot de stuw, terwijl we tegelijkertijd ons eigen product op locatie testen en ons materiaal naar een hoger niveau kunnen tillen. De synergie van dit project is onmiskenbaar, aangezien de medewerkers controles uitvoeren bij de stuw, kunnen ze tegelijkertijd ook de klinkers monitoren: ze controleren de klinkers en ons informeren ons over hun staat. Het is een win-win! Wilt je meer weten over de samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta, kijk dan op hun website.

IMG_20211208_132506.jpg

Naar een circulaire bagger- en bouwketen.

Met de steun van: RVO

Met wie: Martens, Baggerbedrijf Midden Nederland en Aquaminerals

Status: afgerond in 2022

Om bagger tegels een realiteit te maken in de huidige bouwsector, is er meer nodig dan enkel technisch onderzoek: de hele keten moet bij elkaar gebracht worden. Binnen dit project onderzochten we de behoeftes en benodigdheden van verschillende belangrijke links in de keten: Martens deed mee als straatsteen producent, Baggerbedrijf Midden Nederland vertegenwoordigde de baggersector en Aquaminerals vertegenwoordigde de belangen van de waterschappen. 

 

Gedurende een aantal maanden hielden we sessies, samen met Noorderwind, om te discussiëren over het businessmodel, de financiën, duurzaamheid indicatoren en nog veel meer. Dat deden we met deze drie partijen om zo samen de volgende vraag te kunnen beantwoorden: Hoe kunnen we de circulaire bagger keten een realiteit maken. Het project resulteerde in de een aantal uitdagingen in de verschillende links tussen de ketens die eerst aangepakt moeten worden. Pas daarna kan er een winstgevende en duurzame keten worden opgezet die bagger als grondstof gebruikt. Dus onze volgende stappen zullen vooral daar over gaan! 

IMG_0393 2.JPG

Product ontwerp en stakeholder management: Het vinden van een goede tussenweg

Met de steun van: Stimuleringsfonds van de creatieve industrie

Samen met: Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, 010 Toegankelijk, Van Gelder, Atelier van Berlo, Donkergroep, Martens, Dura Vermeer

Status: afgerond in 2022

Tijdens het ontwerpen van nieuwe producten, zijn er veel stakeholders om rekening mee te houden. Voor ons in het specifiek zijn er de beslissers binnen gemeenten die gaan over bestratingsprojecten, degenen die bestrating plaatsen en mensen die over de bestrating lopen/ het product gebruiken. Binnen dit project hebben we vertegenwoordigers van deze groepen gesproken, om te leren welke eigenschappen op het gebied van vormgeving belangrijk zijn. Met deze input ontwerpen we 3 verschillende producten voor verschillende toepassingen: een steen die kan worden toegepaste op grotere oppervlakten zoals pleinen, een tegel die op parkeerplekken gebruikt kan worden en een klinker voor in de rijweg. Duurzaamheid komt in veel verschillende vormen en voor ons is het ook belangrijk om rekening te houden met sociale duurzaamheid en de toegankelijkheid van onze tegels te analyseren. Hiervoor hebben we interessante gesprekken gevoerd met 010Toegankelijk en samen met hen bekeken welke steenontwerpen toegankelijk zouden zijn voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel.

 

Dit project vergde veel onderzoek en interviews, wat allemaal tot interessante bevindingen leidde. Als onderdeel van het project hebben we daarom ook een whitepaper opgesteld waarin algemene conclusies en adviezen worden gedeeld. Kennis delen is ontzettend belangrijk als we willen doorgaan naar duurzame innovaties, laat het ons weten als je het nuttig vindt!

Publiciteit-71.png

Emissieloos bouwen

Met steun van: RVO

Samen met: TNO, Company New Heroes en 6 andere innovators

Status: Gestart in juni 2021

In 2021 kregen we de mogelijkheid om samen met TNO om onderzoek te doen voor Waterweg. Bovendien zijn we door hen geselecteerd om deel te nemen aan het Exploded View-project, een gebouw dat is gebouwd met volledig biobased en duurzame materialen. We waren erg trots om de installatie te bezoeken tijdens de Dutch Design Week 2021 en de Floriade.

 

Maar daar bleef het niet bij, als onderdeel van dit project werden we geïntroduceerd in een consortium van 6 andere innovatieve materiaalleveranciers, namelijk: Blueblocks, Mogu, Exie, Scape Agency, Rik Makes en Omlab. Het hele jaar door hebben we samen aan veel sessies deelgenomen, waarin we uitdagingen bespraken op het gebied van emissieloos bouwen. Tegelijkertijd deed TNO fantastisch materiaalonderzoek voor ons. Ze analyseerden de tegels vanuit het perspectief van een materiaal en controleerden zowel de duurzaamheid als andere kenmerken. Verder hebben ze ons ook geholpen met onze Life Cycle Assessment en dankzij hun input konden we onze milieu-impact kwantificeren.

waterweg foto's schildersezel met icoontjes-05.png

Circulariteit op verschillende schaalniveaus

Met de steun van: Stimuleringsfonds van de creatieve industrie - Duurzame Economie en Ruimte

Locatie: Almere

Status:  Afgerond in 2022

Echt duurzame innovaties stoppen niet op materiaal level. De hele levencyclus van producten moet geanalyseerd worden om milieu voordelen te laten opwegen tegen kosten. Dit project is uitgevoerd in Almere, om daar te analyseren welke impact de duurzame economie in ons geval heeft op hoe ruimte gebruikt wordt. In het specifiek hebben we onderzocht wat de impact van verschillende scenarios op verschillende schaalniveaus was: van enkel lokale levering en plaatsing tot een meer nationale schaal. Deze scenarios beoordeelden we op hun impact op duurzaamheid, kosten en het gebruik van ruimte. Onze hoofdinzicht ging over wat het begrip ‘lokaal’ betekend voor de verschillende partijen in onze sector. Zo is lokaal werken voor baggeraars en overheden binnen een kleinere regio (bijvoorbeeld een provincie). Maar lokaal werken betekent voor de betonstraatsteen sector, dat je binnen de landsgrenzen opereert. Er zijn dus best wat verschillende definities van verschillende schaallevels. Wij trokken de conclusie dat we ergens tussen deze twee schalen in moeten zitten: dus zo dichtbij mogelijk werken, mits de bijkomende logistiek en kosten dat mogelijk maken. 

 

Daarnaast hebben we tijdens dit project een podcast opgenomen over het opschalen in de circulaire economie. We hebben verschillende ondernemers en experts geïnterviewd over hun strategieën voor schalen, de lessen die zij leerden en de uitdagingen die ze onderweg tegen kwamen. Meer daarover vind je hier.

IMG_3746.JPG

Testen en monitoren van nieuwe productieprocessen

Locatie: The Green Village

Status: Voltooid in 2021

We zijn nog steeds bezig met het uitzoeken van het beste productieproces voor ons materiaal en hebben tot nu toe een aantal manieren geprobeerd. Voortbouwend op een eerder project bij The Green Village in Delft, hebben we nieuwe tegels gemaakt met twee verschillende productieprocessen. Binnen het opgeleverde straatje worden de twee verschillende processen geplaatst en met elkaar vergeleken. Met dit project hebben we het hele jaar door het effect van weersomstandigheden op de tegels kunnen testen. We houden de tegels momenteel nog in de gaten om nog meer inzicht te krijgen in hun duurzaamheid en hoe ze buiten in het “wild” presteren!

IMG_0150.JPG

Bouwen met een duurzame binder

Voor: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, MIT Haalbaarheid, Duurzame Ondernemer Booster

Status: afgerond in 2021

In de provincie Zuid-Holland is in de komende 5 jaar 4 tot 5 megaton aan bouwmaterialen per jaar nodig en daarvoor zijn nu nog weinig mogelijkheden tot duurzame bestrating beschikbaar. De waterpasserende tegel van bagger die Waterweg maakt, is een product waarbij een afvalstroom én duurzame binder worden gecombineerd tot een schaalbaar product voor de bouwsector. In dit haalbaarheidsonderzoek willen we vragen beantwoorden over de economische, technische en ecologische haalbaarheid van het gebruik van geopolymeren in deze tegel.

 

Waterweg wil het gebruik van geopolymeren in waterpasserende bestrating van bagger gaan onderzoeken. Een geopolymeer is een geactiveerd alkalisch aluminiumsilicaat, een duurzame vervanger van cement als bindmiddel en kan uit verschillende reststromen worden geproduceerd. Naast een forse reductie van de uitstoot door het gebruik van bagger, is de steen volledig herbruikbaar.

 

Aan het einde van dit project is een parkeerplaats opgeleverd bij het waterschap HHSK. Het bindmiddelonderzoek leidde tot de conclusie dat de bindmiddelen nader onderzoek behoeven en op dit moment nog niet op de markt verkrijgbaar zijn. Deze conclusies brachten ons ertoe een samenwerking aan te gaan met Resourceful, een onderzoeksadviesbureau, om de receptuur van onze tegels verder te analyseren en te leiden tot verbeteringen op het gebied van materiaalsamenstelling en duurzaamheid.

stimuleringsfonds Waterweg-10.png

Product vormgeving

Voor: Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie

Met wie: sparringpartners Catelijne van Middelkoop & Tessa Geuze

Status: afgerond in 2021

Onze ontwerper Wies van Lieshout mag zich de komende maanden gaan storten op de vormgeving van producten van bagger door de steun van het Stimuleringsfonds! Op deze manier kunnen we naast aandacht voor de technische ontwikkeling stappen zetten in de ontwikkeling van het product van bagger. We geloven dat er veel winst te behalen valt in de bagger en bouwketen op het gebied van vormgeving. De bijdrage van Stimuleringsfonds helpt ons op weg, om de circulaire economie nog mooier te maken. Middels dit vooronderzoek, hebben we een voorstel voor een vervolgsubsidie kunnen schrijven, waarmee we toegang kregen tot steun om de rol van ontwerp in conservatieve sectoren verder te onderzoek. En om het ontwerp van verschillende typen bestrating aan te passen op de verschillende stakeholders en hun wensen.

Stenen closeup landscape.jpeg

Circulaire inkoop processen

Voor: Provincie Zuid-Holland

Status: afgerond in 2021

We willen verder gaan dan laboratoriumtesten en meer impact maken door samen te werken met verschillende partners. Daarvoor willen we dat onze partners samen met ons op weg zijn naar een circulaire manier van werken. In dit project hebben we voor de provincie Zuid-Holland onderzocht hoe zij circulair inkopen kan doen voor de straatstenen die zij inkopen. Daarnaast zet de provincie zich ook in voor baggerprojecten die ook baat kunnen hebben bij meer circulair worden. Binnen ons onderzoek hebben we dit aspect ook meegenomen en advies gegeven hoe het hele proces meer circulair kan worden gemaakt. Onderdeel van ons advies was om te heroverwegen hoe zij hun aanbestedingsproces uitvoeren en opties voor circulariteit op te nemen. Dankzij dit onderzoek heeft de Provincie Zuid-Holland een andere manier van aanbesteden kunnen uit proberen met meer circulariteitsaspecten, waaraan we later in 2022 hebben deelgenomen.

57969974-1885-4D19-9471-F6E5068AF198.JPG

Opschaling van productie

Voor: CityLab010

Met wie: Gemeente Rotterdam en Nefrex

Status: Afronding eind 2020

In dit project voor de gemeente Rotterdam verwerken wij 15.000 kilo bagger tot bestrating voor Rotterdam. Dit is de eerste grote productie in samenwerking met een fabriek en baggeraar. We leren over de opschaling van het productieproces en alle relevante ketenpartners. Daarnaast gaan we actief met omwonende in gesprek met om die te betrekken bij een klimaatadaptieve en circulaire woonomgeving. Lees hier meer. Lees hier meer. 

IMG_7399.JPG

Waterpasserende bestrating van baggerspecie

Voor: Hoogheemraadschap van Delfland & Unie van Waterschappen

Met wie: The Green Village en VP Delta

Status: Afgerond

Op de Waterstraat in Delft is het eerste tegelpad van baggerspecie geopend. Deze productie hebben we met de hand van Delflandse baggerspecie stenen gemaakt. We hebben op de The Green Village in Delft de stenen neergelegd en hebben zo verschillende eigenschappen kunnen testen. De testen worden op dit moment nog steeds gemonitord. Je kunt hier meer lezen. 

1.jpg

Haalbaarheidsonderzoek

Voor: Hoogheemraadschap van Delfland

Status: Afgerond

Het eerste onderzoek wat wij hebben gedaan na het winnen van de BlueCity Circular Challenge was een haalbaarheidsonderzoek. Hier hebben we met de steun van het Hoogheemraadschap van Delfland de technische en economische haalbaarheid van waterpasserende bestrating van baggertegels onderzocht. 

40126196_459624297866398_338455634375815

BlueCity Circular Challenge

Voor: BlueCity

Met wie: Wies van Lieshout, Simon Schilt, Tessa Luijben & Eva Aarts

Status: Afgerond

Waterweg is ontstaan uit een ontwerpwedstrijd. Wij moesten in zes weken van een afvalstroom naar een verdienmodel. In de BlueCity CircularChallenge kregen wij de afvalstroom baggerspecie aangewezen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Van deze afvalstroom ontwikkelde wij ons eerste prototype: de waterpasserende tegel van bagger.

bottom of page