ONDERZOEK

Bagger als grondstof

Overal op de wereld vindt urbanisatie plaats en groeien steden, dit betekent dat er veel gebouwd wordt en gaat worden in de toekomst. Hoewel grondstoffen zoals zand en klei steeds schaarser worden. Er zal dus gekeken moeten worden naar alternatieve grondstoffen om deze groei bij te kunnen houden.

 

Bagger is een reststroom dat uit alle waterwegen in stedelijk gebied vrij komt. Dit materiaal wordt momenteel gezien als afval dat afgevoerd dient te worden. Nadat een waterweg in stedelijk gebied gebaggerd is, wordt de bagger vervoerd naar een depot, ingedroogd en vervolgens vervoerd naar industrie gebieden voor o.a. grond ophogingen.

Dit proces kost veel geld, tijd en CO2 en er wordt nergens in de keten waarde toegevoegd. Zelfs het depot moet namelijk betalen om van gedroogde bagger af te komen. Wij willen ingrijpen in dit proces en waarde toevoegen aan bagger. Wat als we baggerspecie kunnen opwerken tot grondstof en koppelen aan de vraag naar producten in stedelijk gebied?

Waterweg onderzoekt verschillende toepassingen van het gebruik van bagger als grondstof. Meer uitleg over deze verschillende toepassingen vind je bij 'Cases'.

Cases

Het team van Waterweg werkt op dit moment aan de case 'van water, voor water' waarin we de mogelijkheid van het toepassen van bagger in een waterpasserende tegel bekijken. Daarnaast werken we ook aan de case 'bouwen met bagger', hierbij kijken we naar de mogelijkheid om op de baggerlocatie te produceren door middel van een mobiele bagger fabriek. Zo kunnen we op een lokale manier produceren.

VAN WATER,

VOOR WATER

Een waterpasserende tegel van bagger

BOUWEN MET

BAGGER

Een mobiele fabriek die bagger lokaal verwerkt tot een product.

  • Instagram
  • LinkedIn - Black Circle
  • facebook-square